100 % Klimatkompenserad - Ludwig Bergh

”Vi är en del av problemet – hur är vi en del av lösningen?”

För oss på The Wine Team är det självklart att verka för en hållbar utveckling. Vi har varit tidiga i branschen med att ställa om till ekologiska produkter samt ersätta biltransporter mot tågtransporter. För oss är det viktigt att ständigt ta nya kliv inom hållbarhet och fortsätta att utvecklas. Detta initiativ har vi gjort då vi ser det som självklart att vi ska ha klimatkompenserade produkter i vår portfölj och vi har även sett det som en viktig lärandeprocess om vad som orsakar mest växthusgaser och var vi bör jobba vidare framåt för att minska vår påverkan. Vår målsättning är att vara den mest hållbara aktören inom vår bransch och hoppas inspirera konkurrenter och samarbetspartners till att följa vårt exempel.

Vad har vi gjort?

Vi jobbar för att minska vår klimatpåverkan och att klimatkompensera för den påverkan vi har. Från 1 september 2022 blir våra tre viner (Riesling, Grüner Veltliner & Pinot Noir) från Ludwig Bergh 100% klimatkompenserade.
Alla beräkningar är gjorda enligt Greenhouse Gas Protocol standard.

”Det här projektet har varit otroligt lärorikt och gett oss gedigen kunskap för hur vi som importör ska kunna jobba ännu mer hållbart framöver” – Camilla Taube, Vice VD The Wine Team

Om producenten

Familjen Gruber har odlat viner i Röschitz, Österrike sedan 1814 och idag drivs vineriet av syskonen Ewald, Maria och Christian med målsättningen att producera viner i harmoni med naturen. Målet är att fortsätta driva företaget på ett naturligt och hållbart sätt, då som nu, och för kommande generationer. Därför arbetar de med organisk odling utan konstbevattning och utan bekämpningsmedel. Elen på vingården kommer från förnyelsebar energi och man planerar att installera solcellspaneler.

100% klimatkompenserade viner - fyra delar

Vårt arbete för att skapa klimatkompenserade viner består huvudsakligen av fyra delar; odlingen, förpackningen, transporten och konsumentbeteenden.

Nedan berättar vi mer om delarna, resultatet och klimatkompensationen. Vill du läsa rapporten i sin helhet så kan du klicka på knappen här.

Odlingen

Majoriteten av de druvor som används i produktionen från Ludwig Bergh odlas på Gruber Röschitz egen gård. En mindre andel (under 30%) av druvorna köps in från närliggande gårdar. Gårdarna har alla en liknande produktion med organisk odling, ingen konstbevattning och inga bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Förpackningen

Vinflaskornas förpackningar står för 39–43 % av produkternas totala klimatpåverkan och är därmed den enskilt största utsläppskällan i produktsystemet. Vi valde därför tidigt att byta till så kallade lättviktsflaskor. Idag är alla flaskor från Ludwig Bergh lättviktsflaskor och producerade av glas.

Transporten

En viktig del i processen har varit att studera hur vi kan förbättra transporterna mellan vingårdar, producent och butiker. Vi har sedan tidigare framgångsrikt ställt om merparten av våra transporter inom Europa till Sverige från lastbil till tåg. På längre distanser används båt. Vårt val att skifta från lastbil till tåg och båt har radikalt minskat utsläppen.

Du kan se mer om vårt arbete med att ställa om transporter från lastbil till tåg om du klickar på knappen.

Konsumentbeteenden

Konsumenternas resor till och från butiken står för 20-22% av produkternas totala klimatpåverkan, dock står dessa siffror för störst osäkerhet i rapporten då de baseras på antaganden från studier från Systembolaget. Utsläppen har estimerats genom att först beräkna andelen vikt som de studerade produkterna representerar i jämförelse med ett typinköp på Systembolaget.

På samma sätt har andra konsumentbeteenden så som kylning av vinet och retur av glasflaskan tagits med i beräkningarna.

Slutsats och Resultat

Områden med högst klimatpåverkan för samtliga produkter är förpackningsmaterial, distribution, vinproduktion och kundens köpbeteende. Kundens köpbeteende är större än själva vinproduktionen.

Det är även de områden där flest riktade insatser och val har gjorts för att minska klimatpåverkan. På gårdsnivå används varken bekämpningsmedel eller konstgödsel. I tillverkningen kommer energi från förnybar el och träflis. Förpackningen är en lättviktsflaska, och distributionen från gård till lager i Sverige sker framför allt med tåg.

”I jämförelse med andra studier på viner som gjorts de senaste åren hamnar Ludwig Bergh-sortimentet i det lägre spannet bland de klimatfotavtryck som uppmätts. Detta kan förklaras av varumärkets redan etablerade miljöprofil och de åtgärder man har vidtagit för områden med hög klimatpåverkan.”
Ur Zero Missions klimatanalys

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar genom att investera i effektiva spisar på Madagaskar, ett projekt med det högsta kvalitetsbetyget, Gold Standard.

Projektet arbetar med att minska behovet av ved, bevara den skog som finns kvar på Madagaskar samt återplantering av träd. Familjerna betalar en liten peng för spisarna som även bidrar till att familjernas hälsa blir avsevärt bättre då de inte längre andas in röken, vilket har betydande hälsorisker. Dessutom sparar familjerna pengar som annars hade gått till ved och kol. Spisarna stödjer 10 av 17 av FNs globala mål.

I början av 1900-talet täcktes ön Madagaskar av 90 procent av skog, idag finns knappt 10 procent av skogen kvar och på ön lagar ca 85 procent av befolkningen sin mat över öppen eld. För att minska växthusgasutsläpp och minska behovet av ved har ADES (Assocation pour le Développment de l’Energy Solaire) tillverkat effektiva klimatvänliga spisar som drivs av solenergi. Projektet syftar helt enkelt till att bevara och rädda den skog som finns kvar på Madagaskar och återplantera träd.

Ta del av vårt nyhetsbrev
Viva vin & mat och få vintips, recept och vinprovningar.

Tack för att du registrerat dig till nyhetsbrevet!