Hållbarhet

Som aktör i den globala vinsektorn är The Wine Team en del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning. Värdekedjan påverkar - och påverkas av - människor och miljö. Vi arbetar ständigt med att öka de positiva effekterna och minska de negativa.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

Störst i Sverige på ekologiska viner

Ända sedan dag ett har The Wine Team valt att fokusera starkt på ekologiska viner, och idag är vi störst i Sverige när det gäller ekologiska produkter: över 70 procent av vår portfölj är ekologiskt certifierad.

Ekologisk produktion

Vi vill säkra en produktion utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, samt minimera användningen av till exempel svavel. Vi jobbar också nära våra producenter för att hjälpa dem att ställa om till ekologisk produktion.

Klimatkompenserar

Bara 0,4 procent av våra transporter sker idag med lastbil. De allra flesta transporter sker istället, av miljöhänsyn, med tåg, och när det inte går använder vi båtar, vilket är det näst bästa alternativet för miljön. Självklart klimatkompenserar vi också 100 procent av alla transporter av flaskor och boxar som görs till vårt lager i Sverige. Klimatkompensationen görs till Solvatten.

Solvatten

Solvatten är en uppvärmnings- och vattenreningslösning som tagits fram för hushållsbruk i utvecklingsländer. I korta drag minskar uppfinningen behovet av ved och fossila bränslen vid uppvärmning, samtidigt som den renar vatten och minskar riskerna för vattenburna sjukdomar och infektioner. Läs mer här.

En dryckesbransch utan klimatpåverkan

The Wine Team är sedan 2017 anslutna till Dryckesbranschens Klimatinitiativ, vars vision är en dryckesbransch helt utan klimatpåverkan. Initiativet följer de generella svenska klimatmålen och det innebär att The Wine Teams verksamhet ska vara klimatneutral senast år 2045.

En hållbar leverantörskedja

Goda arbetsförhållanden är en självklarhet för oss på The Wine Team, och därför är vi stolta och glada över att vi har nära och långsiktiga relationer med våra många producenter. Vi kräver också alltid en total efterlevnad av den uppförandekod som Amfori/BSCI satt upp, samtidigt som vi kontinuerligt för dialoger och gör uppföljningar för att säkra ständiga förbättringar.

Amfori/BSCI är en uppförandekod som framför allt syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner. I korta drag handlar uppförandekoden om att alla anställda ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö med rimlig ersättning, utan diskriminering och med arbetstider som följer såväl nationell som internationell lagstiftning.

Pebbles Project

Pebbles Project är en organisation som sedan 2005 arbetar för att förbättra situationen för barn vars föräldrar arbetar i den sydafrikanska vinnäringen. Pebbles Project erbjuder bland annat utbildning, skolskjuts, mobila bibliotek, måltider, och inte minst en trygg och välkomnande plats att vara på medan föräldrarna jobbar om dagarna.

The Wine Team stödjer sedan 2016 två av Pebbles Projects verksamheter, varav det ena är Owethu Clinic, som ger barnen ordentlig sjuk- och tandvård, både akut och förebyggande. Det andra projektet vi stödjer är ett mobilt bibliotek som åker runt till barnen i deras hemmamiljö och där de gratis kan låna både böcker och leksaker.

Läs mer om Pebbles Projects viktiga arbete

pp

Rädda regnskogen

2018 bidrog The Wine Team till Världsnaturfondens arbete för att bevara och rädda regnskogen på Borneo.

 

Ansvarsfull alkoholkonsumtion

Vi på The Wine Team vill också ta vår del av ansvaret för att säkra en sund konsumtion av alkohol och därför är vi medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening (SVL) och vi följer SVL:s riktlinjer för marknadsföring och affärssed kring alkoholdrycker.

Genom SVL är vi också med och stödjer initiativen Drinkwise och Prata om alkohol, som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och senareläggning av unga människors alkoholdebut.

Signalera missförhållanden

Om några missförhållanden någonsin skulle inträffa i verksamheten är vi angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler, från såväl medarbetare som leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners.

Vi rekommenderar att man i första hand talar med en ansvarig person direkt, men i de fall man önskar vara anonym erbjuder vi ett externt rapporteringsverktyg i samarbete med Lantero visselblåsarsystem. Systemet är framför allt till för att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande.

https://www.lantero.se/reporting/viva-en
https://www.lantero.se/reporting/viva-se

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
1. Använda en dator utanför företagets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.
3. Om du har, eller installerar, en QR-läsare i mobilen, kan du också skanna QR-koden nedan direkt och komma till rapporteringssidan, utan att lämna några spår.

Svenska:

viva-lanterno-se

English:

viva-lanterno-en