Hållbarhet

Som aktör i den globala vinsektorn är The Wine Team en del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning. Värdekedjan påverkar - och påverkas av - människor och miljö. Vi arbetar ständigt med att öka de positiva effekterna och minska de negativa.

För oss på The Wine Team innebär hållbarhet framförallt att;

 • vara en bra förebild
 • minimera negativ miljöpåverkan
 • säkra goda arbetsvillkor
 • bedriva affärer på ett korrekt sätt
 • måna om ett ansvarsfullt brukande av alkohol

Vi vill göra hållbarhet till en naturlig del i vår verksamhet och diskuterar därför utmaningar och förbättringar regelbundet – i vår egen verksamhet, med affärspartners och andra intressenter. Särskilt viktigt är utbytet med våra vinproducenter som många gånger har ambitiösa förslag på miljöförbättrande och socialt utvecklande projekt.

För att minska vår verksamhets klimatpåverkan arbetar vi sedan flera år mycket med logistik och prioriterar tåg- och båttransporter där det går. Vi uppmuntrar och stödjer gärna miljöförbättrande initiativ hos våra affärspartners och är pigga på att hitta och ta del av hållbara innovationer och lösningar.

The Wine Team är aktiva medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening, SVL, och följer deras riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker och för god affärssed. Genom SVL stöttar vi initiativen Drinkwise och Prata om Alkohol som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Läs gärna mer i vår senaste hållbarhetsrapport: viva_wine_spirits-group_hallbarhetsrapport_2018

PEBBLES PROJECT

Pebbles Project är en välgörenhetsorganisation som grundades år 2005 av två systrar och som sedan starten har tagit hand om utsatta barn till föräldrar som arbetar inom vinodlingarna i Sydafrika. Vi på The Wine Team är oerhört stolta över att kunna bidra till Pebbles verksamhet. Idag tar Pebbles hand om 1500 barn och arbetar aktivt med att förbättra barnens situation för framtiden genom att erbjuda dem utbildning, måltider, hälsa samt en trygg och välkomnande plats.

Pebbles Project driver två projekt som vi på The Wine Team stöttar. Det första heter Owethu Clinic och bidrar med olika verksamheter inom hälsovård, tandvård och sjukupplysning. På Owethu Clinic arbetar frivilliga läkare som hjälper barnen med allt de kan tänkas behöva för att vara friska och må så bra som möjligt.

pp

Det andra projektet heter Toy Library och anledningen till att detta projekt startades upp var för att barnen saknade ordentliga läroböcker och leksaker. Lösningen blev ett mobilt leksaksbibliotek som besöker barnen i deras samhällen. Barnen får möjlighet att låna hem en leksak och får byta den mot en ny var fjortonde dag. Detta är ett uppskattat projekt då barnen får möjlighet att leka med varandra och får ta del av nya kunskaper.

För oss på The Wine Team är det viktigt att kunna bidra till den miljö vi är verksamma inom. Vi är stolta över att kunna engagera oss och bidra till framtiden. Vi på The Wine Team har valt att stödja dessa projekt eftersom de hjälper barnen långsiktigt med både välbefinnande och utveckling.

Pebbles vision är att förändra och förbättra barnens liv och vi på The Wine Team är oerhört glada över att få vara med på denna viktiga resa för dessa barn!

Om du är intresserad av att veta mer om Pebbles Project, klicka här.

Drinkwise

Drinkwise är ett initiativ av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), som är den svenska branschorganisationen för importörer och tillverkare av vin- och spritdrycker. The Wine Team är aktiva medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening, SVL, och följer deras riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker och för god affärssed. Genom SVL stöttar vi Drinkwise.

BSCI

Som leverantörer till Systembolaget följer The Wine Team självklart riktlinjerna för inköp- och hållbarhetsfrågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative. BSCI är en uppförandekod som främst syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner.

Koden bygger på värderingar och principer som alla berörda parter i leverantörskedjan åtar sig att arbeta efter och sprida vidare. Uppförandekoden innebär i korthet:

 • Respekt för rätt till kollektiv förhandling
 • Ingen diskriminering
 • Rimlig ersättning
 • Arbets- och övertid enligt nationell lagstiftning
 • Säker och hälsosam arbetsplats
 • Inget barnarbete & särskilt skydd för unga arbetare
 • Inga osäkra anställningar
 • Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder
 • Hänsyn till miljö
 • Etiskt affärsuppträdande

Vi stödjer uppförandekodens innehåll fullt ut och arbetar för att säkra villkoren – både i vår egen verksamhet och längs leverantörskedjan. Samtidigt försöker vi hitta vår egen linje i implementeringen och utveckla rutiner som passar i ett entreprenörsdrivet företag som vårt.

SIGNALERA MISSFÖRHÅLLANDEN

Vi på The Wine Team är angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. Från såväl medarbetare som leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners. Vi rekommenderar att man i första hand talar med en ansvarig person direkt, men i de fall man önskar vara anonym erbjuder vi ett externt rapporteringsverktyg i samarbete med Lantero visselblåsarsystem.

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar beaktas och hanteras på lämpligt sätt. Man går in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Verksamhetens revisor tar emot ärendet och handlägger det, vid behov tillsammans med en särskilt utsedd förtroendegrupp. Utredningen resulterar i en rekommendation till ledningen för åtgärd eller vidare utredning.

https://www.lantero.se/reporting/viva-en
https://www.lantero.se/reporting/viva-se

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
1. Använda en dator utanför företagets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Kopiera och klistra in länken i din webbläsaren.
3. Om du har, eller installerar, en QR-läsare i mobilen, kan du också skanna QR-koden nedan direkt och komma till rapporteringssidan, utan att lämna några spår.

Svenska:

viva-lanterno-se

English:

viva-lanterno-en