Hållbarhet

Som aktör i den globala vinsektorn är The Wine Team en del av en mångfacetterad värdekedja med många olika aktörer och steg. Från vinodling och produktion till lagring, transport, försäljning, konsumtion och återvinning. Värdekedjan påverkar - och påverkas av - människor och miljö. Vi arbetar ständigt med att öka de positiva effekterna och minska de negativa.

Hållbarhetsrapport

För oss är det självklart att verka för en hållbar utveckling. Hållbarhet är avgörande för vår planet, jordbruket och vår verksamhets framtid. Vi är övertygade om att omsorg om människor och miljö också gynnar affärerna, särskilt på sikt.

Vår målsättning är att vara den mest hållbara aktören inom vår bransch och hoppas inspirera konkurrenter och samarbetspartners till att följa vårt exempel. Därför ger vi ut en hållbarhetsrapport varje år. Klicka nedan för att läsa den senaste.

Störst i Sverige på ekologiska viner

Ända sedan dag ett har The Wine Team valt att fokusera starkt på ekologiska viner, och idag är vi störst i Sverige när det gäller ekologiska produkter: nästan 60 procent av vår portfölj är ekologiskt certifierad.

Ekologisk produktion

Vi vill säkra en produktion utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, samt minimera användningen av till exempel svavel. Vi jobbar också nära våra producenter för att hjälpa dem att ställa om till ekologisk produktion.

Då vi är en del av problemet så är det viktigt för oss att ständigt ta nya kliv inom hållbarhet och fortsätta att utvecklas. Från 1 september 2022 blir våra tre viner (Riesling, Grüner Veltliner & Pinot Noir) från Ludwig Bergh 100% klimatkompenserade. Klicka nedan för att läsa mer

Smarta förpackningar

Jämte odling och transport så är förpackningar den delen av verksamheten med störst klimatpåverkan. Dels på grund av dess vikt, dels tillverkningsprocess och återvinningsgrad. I samverkan med leverantörer och kunder prioriterar vi därför klimatsmarta förpackningar. Som klimatsmart förpackning menas Bag-in-Box, tetra, lättviktsglas samt PET. Den klimatpåverkan som återstår kommer dessutom klimatkompenseras.

Vill du läsa mer om hur PET återvinns och blir till nya flaskor, klicka här (artikel från Panta Mera)!

Våra mest hållbara drycker

Systembolaget har även tagit fram en egen märkning som kallas Våra mest hållbara drycker. Vi har idag flera produkter med märkningen hållbar val och har som mål att konvertera ännu fler produkter i vårt sortiment. Produkter märkta med Våra mest hållbara drycker måste uppfylla tre kriterier.

De tre kriterierna är:

 • Miljöcertifierad odling och produktion:
  Drycken har en eller flera miljöcertifieringar godkända av Systembolaget.
 • Förpackning med lägre klimatavtryck:
  Drycken har en förpackning med lägre klimatavtryck än en vanlig glasflaska, till exempel PET, lättare glasflaska, påse eller box.
 • Godkänt resultat i vår analys av arbetsvillkor i odling och produktion:
  Systembolaget utvärderar bland annat hälsa och säkerhet, rättvis lön och anständiga arbetstider.

Klimatkompenserar

Bara 0,4 procent av våra transporter sker idag med lastbil. De allra flesta transporter sker istället, av miljöhänsyn, med tåg, och när det inte går använder vi båtar, vilket är det näst bästa alternativet för miljön. Självklart klimatkompenserar vi också 100 procent av alla transporter av flaskor och boxar som görs till vårt lager i Sverige. Klimatkompensationen görs till Solvatten.

Solvatten

Solvatten är en uppvärmnings- och vattenreningslösning som tagits fram för hushållsbruk i utvecklingsländer. I korta drag minskar uppfinningen behovet av ved och fossila bränslen vid uppvärmning, samtidigt som den renar vatten och minskar riskerna för vattenburna sjukdomar och infektioner.

En dryckesbransch utan klimatpåverkan

The Wine Team är sedan 2017 anslutna till Dryckesbranschens Klimatinitiativ, vars vision är en dryckesbransch helt utan klimatpåverkan. Initiativet följer de generella svenska klimatmålen och det innebär att The Wine Teams verksamhet ska vara klimatneutral senast år 2045.

Du kan läsa den senaste rapporten från Dryckesbranschens klimatinitiativ om du klickar på knappen nedan.

En hållbar leverantörskedja

Goda arbetsförhållanden är en självklarhet för oss på The Wine Team, och därför är vi stolta och glada över att vi har nära och långsiktiga relationer med våra många producenter. Vi kräver också alltid en total efterlevnad av den uppförandekod som Amfori/BSCI satt upp, samtidigt som vi kontinuerligt för dialoger och gör uppföljningar för att säkra ständiga förbättringar.

Amfori/BSCI är en uppförandekod som framför allt syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner. I korta drag handlar uppförandekoden om att alla anställda ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö med rimlig ersättning, utan diskriminering och med arbetstider som följer såväl nationell som internationell lagstiftning.

Pebbles Project

Pebbles Project är en organisation som sedan 2005 arbetar för att förbättra situationen för barn vars föräldrar arbetar i den sydafrikanska vinnäringen. Pebbles Project erbjuder bland annat utbildning, skolskjuts, mobila bibliotek, måltider, och inte minst en trygg och välkomnande plats att vara på medan föräldrarna jobbar om dagarna.

The Wine Team stödjer sedan 2016 två av Pebbles Projects verksamheter, varav det ena är Owethu Clinic, som ger barnen ordentlig sjuk- och tandvård, både akut och förebyggande. Det andra projektet vi stödjer är ett mobilt bibliotek som åker runt till barnen i deras hemmamiljö och där de gratis kan låna både böcker och leksaker.

WWF och Reforest Action

Under 2021 sponsrade vi WWF och deras arbete för att bevara den biologiska mångfalden och hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer.

Vi planterade även 400 träd i Kuzuko i Sydafrika tillsammans med Reforest Action.

Ansvarsfull alkoholkonsumtion

Vi på The Wine Team vill också ta vår del av ansvaret för att säkra en sund konsumtion av alkohol och därför är vi medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening (SVL) och vi följer SVL:s riktlinjer för marknadsföring och affärssed kring alkoholdrycker.

Genom SVL är vi också med och stödjer initiativen Drinkwise och Prata om alkohol, som verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och senareläggning av unga människors alkoholdebut.

Signalera missförhållanden

På The Wine Team är vi angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. I de fall man vill anmäla anonymt erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen ska främst fånga upp allvarliga missförhållanden, där det finns ett allmänintresse av att problemet uppmärksammas. Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarkanalens rutiner. Ärenden utreds av bolagets revisor eller av en oberoende advokat vid risk för jäv. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet vid anmälan av ett ärende, rekommenderar vi dig att:

 1. Använda en dator utanför Vivas nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
 3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Rapporteringssidan finns på: lantero.report/en/viva

Det går också att rapportera via externa kanaler. Arbetsmarknadsdepartementet informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område. Mer information finns på www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/

 

 

Ta del av vårt nyhetsbrev
Viva vin & mat och få vintips, recept och vinprovningar.

Tack för att du registrerat dig till nyhetsbrevet!